Đối với các nhà xưởng sản xuất công nghiệp nặng thì việc sử dụng đèn LED công nghiệp tiết kiệm 50~80% điện năng sẽ chiếm một ưu thế không hề nhỏ và nó đáp ứng được những yêu cầu mà  “Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” đề ra. Dưới đây là bảng dự toán sơ bộ chi phí tiết kiệm được khi thay thế đèn nhà xưởng thuyền thống bằng đèn LED công nghiệp 200W của Công ty Mys.

Dự toán chi phí tiết kiệm được khi lắp đặt đèn LED công nghiệp 200W

1. Thông số khái quát

Quy mô nhà xưởng: rộng 15m x dài 100m

Số đèn sử dụng: 180 bộ

Công suất của đèn nhà xưởng công nghiệp truyền thống được sử dụng: 450W

Công suất của đèn LED công nghiệp dùng thay thế tương đương: 200W

Tuổi thọ đèn LED công nghiệp: 6 năm

Tuổi thọ của đèn nhà xưởng truyền thống: 1 năm

2. Thống kê chi phí tiền điện tiết kiệm được

Giá điện mặc định là: 1,500/1KWh

Số lượng đèn cần lắp là: 180 bộ

Thời gian thắp sáng trung bình trong ngày: 24 giờ (ba ca)

Số điện tiêu thụ trong tháng của đèn nhà xưởng truyền thống là 58,320 và tiền điện hàng tháng là: 87,840,000 vnđ

Số điện tiêu thụ trong tháng của đèn LED công nghiệp là 25,920 và tiền điện hàng tháng là: 38,880,000 vnđ

Tiền điện tiết kiệm được trong tháng là: 48,600,000 vnđ

Sau 6 năm tiền điện tiết kiệm được sẽ là: 3,499,200,000 vnđ (gần 3,5 tỷ)

3. Thống kê chi phí đầu tư trong 6 năm

Giá của đèn LED công nghiệp 200W là: 6,131,000 vnđ

Giá của đèn nhà xưởng truyền thống là: 625,000 vnđ

Tổng chi phí đầu tư cho đèn LED công nghiệp 200W trong 6 năm là: 1,103,580,000 vnđ (6 năm chỉ một lần lắp bóng)

Tổng chi phí đầu tư cho đèn nhà xưởng truyền thống trong 6 năm là: 675,000,000 vnđ (6 lần thay bóng trong 6 năm)

Tiền chênh lệch đầu tư khi đầu tư đèn LED công nghiệp là: - 428,580,000 vnđ

4. Tổng chi phí tiết kiệm được sau 2 năm sẽ là:  3,070,620,000  vnđ

  Qua đây ta có nhận xét như sau: tuy việc đầu tư ban đầu cho đèn LED công nghiệp 200W là lớn (gần 6 triệu/bộ) so với việc đầu tư đèn nhà xưởng truyền thống (giá chỉ 600 ngàn) tuy trong 6 năm việc đầu tư đèn LED vẫn lệch gần 500 triệu. Nhưng chi phí tiết kiệm tiền điện khấu trừ cho chí phí lệch đó có được thì sẽ là con số hấp dẫn tới 3 tỷ vnđ. Vì thế việc định hướng lâu dài và tầm nhìn chiến lược để đầu tư lắp đặt ngay từ ban đầu cho  đèn LED công nghiệp sẽ là sự lựa chọn thông minh để đem lại nguồn lợi ích lớn cho các doanh nghiệp sản xuất.

Ledstore.vn cung cấp tất cả các loại đèn LED cho bạn. Gọi 0904.586.521 để có giá tốt nhất